Termeni  si  conditii

Termeni si conditii de utilizare a site-ului www.ottobroker.ro

Te rugăm să parcurgeți cu atenție următorii termeni și condiții de utilizare a site-ului www.ottobroker.ro

Acest site este proprietatea Otto Broker. Utilizarea site-ului www.ottobroker.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de Otto Broker și/sau de partenerii săi prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro ) implică acceptarea în totalitate și necondiționată a termenilor și condițiilor prezentate mai jos.

Aspecte generale privind site-ul

În cuprinsul acestor Termeni și condiții, prin următorii termeni folosiți se va înțelege:

“Site” - întreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet www.ottobroker.ro precum si in restul subdomeniilor *.ottobroker.ro, incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor și a fisierelor (inclusiv text, imagini, scripturi) existente la adresele respective.

“Utilizator” - orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul.

“Vânzător” – Otto Broker de Asigurare S.R.L. (denumit in continuare ”Otto Broker”), cu sediul pe strada Ramuri Tei, nr. 4, et. 3-4, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8633/2001, cod unic de înregistrare 14232850, în calitate de Companie de brokeraj, autorizată să funcționeze de Autoritatea de Supraveghere Financiară, număr de înregistrare în Registrul Intermediarilor Principali - RBK-001, sau orice partener Otto Broker care promovează/ vinde bunuri sau servicii prin intermediul site-ului.

“Cumpărător” - persoană fizică sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin intermediul site-ului.

“Comandă” – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site

“Specificații” – toate descrierile și detaliile care țin de bunurile și serviciile, așa cum sunt acestea precizate în comandă sau pe site

“Cont” – secțiunea din site protejata printr-o adresa de e-mail și o parolă care permite cumpăratorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător

“Parolă” - un șir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe site

“Înregistrare” – acțiunea realizată de utilizator în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, parolă), i se va crea un cont pe site , ceea ce îi va permite achiziția de asigurări online

“Autentificare” - identificarea pe site a utilizatorului respectiv, prin introducerea adresei de email și a parolei, folosite la crearea contului, în momentul în care și l-a creat personal

“Campanie” – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

“Contract la distanță” - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între prestatorul de servicii și asigurat, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către prestatorul de servicii care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

“Calcul/Calculație” - calcularea estimativă a prețului asigurării pe baza datelor oferite de utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia.

“Oferta” – documentul emis de Otto Broker, in baza informațiilor furnizate de utilizator, necesare încheierii unui contract de asigurare, care conține elementele prevăzute la art. 13 alin. (7) din Norma A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din Romania.

“Prestarea serviciilor pe cale electronică” - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în același timp a părților.

Securitate

Site-ul www.ottobroker.ro poate fi folosit doar de persoanele majore și care au capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, săvârșind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browserul de internet al utilizatorului are activat Javascript și Cookies.

Transferul datelor personale, precum și procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate HTTPS care implementează criptarea datelor transmise cu standardul TLS - 2048 biti.

Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail și o parolă.

Otto Broker depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate numit mai sus. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată.

De aceea, Otto Broker, deși a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. Otto Broker nu poate garanta ca informația pe care utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adăpostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze. Otto Broker își declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site.

Ca utilizator, ai obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. Otto Broker nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei și a adresei de mail către terțe persoane. Ești integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul și parola aferentă.

Totodata, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de Otto Broker pe cale electronică.

Drepturile de autor

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin Otto Broker. Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al Otto Broker este strict interzisă și este supusă sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 8/1996.

În cazul în care în cuprinsul site-ului www.ottobroker.ro sunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile.

Denumirea și logo-ul Otto Broker, precum și serviciile oferite prin intermediul site-ului, sunt mărci înregistate ale Otto Broker și/sau, după caz, ale companiilor partenere, având numărul de înregistrare 109795. Folosirea acestora fără acordul expres al titularului contravine legii și constituie infracțiune potrivit Legii nr. 84/1998.

Eventuala încălcare a drepturilor de autor va fi sesizată folosind adresa [email protected].

Date cu caracter personal

Accesând acest site, îți exprimi acorcul că Otto Broker își rezervă dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cadrul paginii "Confidențialitate" a site-ului.

Forța majoră și litigiile

Otto Broker nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții și termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile și aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro.

Prin accesarea acestui site, accepți ca acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului și orice litigiu legat de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

Limitarea răspunderii Otto Broker

Otto Broker nu oferă nicio garanție că:

 • serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eventuală eroare de programare va fi imediat corectată;
 • serviciul sau server-ul pe care este găzduit site-ul este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, deși Otto Broker va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului site-ului.

Otto Broker nu va fi ținut responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesezi site-ul sau de eventuale pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea de pe site a oricăror materiale, orice material descărcat de pe site fiind folosit pe riscul tău propriu.

În nicio împrejurare Otto Broker nu poate fi ținut responsabil pentru acțiunile pe care utilizatorul le întreprinde pe baza informațiilor sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro.

Utilizatorul ia act de faptul că:

 • toate informațiile prezentate despre ofertele partenerilor sau ale altor terți sunt introduse în cadrul site-ului direct de către aceștia sau sunt preluate din documente publice ale acestora.
 • niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă sau cerere de cumpărare sau vânzare a vreunui instrument financiar. În special, prețurile, valori ale dobânzilor sau evaluările prezentate pe acest site sunt doar orientative si nu constituie o ofertă a companiei Otto Broker sau a unui terț de a cumpăra sau a vinde vreun instrument financiar la acel preț. Deși s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt corecte în momentul publicării, Otto Broker (sau orice terț care este prezent pe acest site) nu poate fi tinut responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora.
 • materialele de pe acest site pot fi modificate fără avertizari prealabile. Oricare dintre partenerii Otto Broker poate aduce modificări ofertelor sale și este posibil să existe un anumit decalaj de timp intre data efectuarii acestor modificari de catre terti si data operarii lor in cadrul site-ului www.ottobroker.ro.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul:

 • de a avea acces gratuit la site-ul www.ottobroker.ro;
 • de a fi informat asupra tuturor detaliilor pe care le solicita referitoare la serviciile oferite de Otto Broker prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale și în condiții de corectitudine.

Astfel:

 • nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site;
 • nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defăimător sau amenințător;
 • nu va desfășura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service", precum și orice activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la Internet.

Violarea sau tentative de violare a securității sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată de Otto Broker autorităților competente și a fi sancționată conform legii.

În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii și condițiile de utilizare a acestui site, Otto Broker va fi exonerat de răspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținând exclusiv utilizatorului.

Conditii de plata

Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată din prima de asigurare este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plata online).

Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare.

Prima de asigurare se plătește în RON.

Prima de asigurare nu este purtătoare de TVA.

Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare.

Utilizatorul va suporta doar costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrică aferentă etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare.

Costurile legate de întreținerea site-ului www.ottobroker.ro si de expediere prin poștă a poliței/contractului de asigurare sunt în sarcina Otto Broker.

Modalitatea de plată și livrare a primei de asigurare

Utilizatorul va selecta modalitatea de plată a primei de asigurare disponibilă pentru produsul/ contractul de asigurare ales. Modalitățile de plată pot diferi de la un produs la altul, putând exista polițe/contracte de asigurare a căror primă poate fi plătită doar prin una din modalitățile menționate mai jos; de asemenea, modalitatea de plată poate diferi în funcție de data de intrare în vigoare a asigurării alese de utilizator.

Utilizatorul va avea acces doar la modalitățile de plată disponibile în condițiile alese.

Utilizatorul poate alege următoarele forme de plata pentru asigurare:

  1. Plata online cu cardul

Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției.

Plățile cu cardul sunt procesate prin intermediul operatorului mobilPay.

  1. Livrare la domiciliu și plata la livrare

Utilizatorul va completa formularele de cotații de preț și va alege ca modalitate de plată "Plata la livrare”. Polița de asigurare va fi livrată la adresa menționată de utilizator, în maximum 24 de ore lucrătoare.

Livrarea este GRATUITĂ pe teritoriul României, după cum urmează: în toate orașele din țară, indiferent de valoarea poliței, oriunde în mediul rural, pentru orice poliță peste 250 RON sau RCA. În cazul în care se dorește livrarea în afara țării, costul expediției este suportat de către client, iar aceasta se va efectua prin intermediul DHL România.

Utilizatorul nu are opțiunea de a plăti ramburs, dacă adresa de livrare este în afara țării.

Plata se face numai la livrare, în numerar.

  1. Plata la birourile de vanzari Otto Broker

Utilizatorul va completa formularele de cotații de preț și va alege ca modalitate de plată "Plata la birourile de vânzări Otto Broker", urmând să se prezinte în termen de 48 de ore la cel mai apropiat birou de vânzări Otto Broker, împreună cu un cod de validare, care va fi afișat pe site după completarea formularului de comandă.

Locațiile disponibile pentru ridicarea și plata poliței, precum și programul de lucru sunt în conformitate cu informațiile publicate pe pagina “Rețea teritorială”. Achitarea poliței se va face la biroul de vânzări Otto Broker.

  1. Plata cu Ordin de Plată și livrarea poliței prin curier

Utilizatorul va completa formularele de cotații de preț și va alege ca modalitate de plată "Plata cu OP", urmând a fi contactat în maximum 12 ore pentru confirmarea datelor și pentru emiterea unui decont, în baza căruia se va efectua plata. Dupa efectuarea plății, utilizatorul va trimite ordinul de plata pe fax la numărul 021 314 50 75 sau pe mail la [email protected].

După confirmarea poliței, utilizatorul va primi polița scanată pe adresa de email, iar în termen de 24 de ore lucrătoare de la activarea poliței, va primi originalul prin curier, la adresa aleasă, oriunde pe teritoriul României.

În cazul în care utilizatorul alege să primească polița în afara teritoriului României, acesta va trebui să achite costul curierului, expediția fiind efectuată prin intermediul DHL România.

În cazul în care Utilizatorul alege plata offline prin ordin de plată, acestuia i se vor transmite pe email instrucțiunile si informațiile necesare plății. Daca alege plata ramburs, contravaloarea primei de asigurare se va achita la livrarea politei de asigurare, doar în numerar.

În cazul neachitării sau neconfirmării achitării primei/a primei rate din primă, conform celor de mai sus, contractul de asigurare/polița nu se va încheia.

Condiții de garanție și politica de returnare/modificare a polițelor

Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări își asumă răspunderea pentru toate polițele și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.

Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrată nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către Otto Broker de Asigurare S.R.L. Adresa la care se returnează polițele este: strada Ramuri Tei, nr. 4, et. 3-4, sector 2, București.

Condiții de denunțare a contractului de asigurare

Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile și în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv.

Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.

În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,se aplică reglementările specifice acestei asigurări.

Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare.

În cazul în care contractul de asigurare a început să își producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / poliță de asigurare.

În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevăzută în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.

Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unui cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa [email protected].

Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

Modificarea termenilor și condițiilor

Otto Broker poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința utilizatorului prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro , fara a fi necesară vreo altă modalitate de notificare. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul dupa afișarea lor pe site.

Vizitarea în continuare a acestui site presupune ca ai citit și că ești în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai sus.