Confidentialitate

Datele furnizate de tine in calitate de utilizator, astfel cum este acesta definit in cadrul termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului pot fi utilizate, stocate si prelucrate de Otto Broker in scopul promovarii, prestarii si/sau imbunatatirii serviciilor, inclusiv in cadrul unor cercetari de piata.

In situatia in care nu esti de acord cu conditiile de confidentialitate, te rugam sa nu folosesti serviciile oferite prin intermediul site-ului www.ottobroker.ro si sa parasesti site-ul.

Poti sa fii sigur ca Otto Broker asigura confidentialitatea datelor tale personale, iar prelucrarea lor se face cu respectarea cu prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal reprezinta informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Aceste informatii pot include, printre altele, dar fara a se limita la acestea, numele, adresa, numerele de telefon, informatii despre bunurile personale, starea de sanatate, modul in care folosesti serviciile noastre, reprezentand informatii pe care ni le-ai oferit printr-o cerere de oferta, printr-un formular de inregistrare, contract sau printr-o alta modalitate.

Te asiguram ca datele tale personale pot fi folosite de Otto Broker exclusiv in scopuri asociate comercializarii serviciilor noastre, cum ar fi: oferirea de produse si/sau servicii pentru tine, procesarea comenzilor sau cererilor pe care le-ai efectuat, realizarea de studii de piata, promovarea de produse si/sau servicii ale Otto Broker si/sau ale partenerilor nostri, contactarea ta in legatura cu oferte de produse si servicii ale Otto Broker si/sau ale partenerilor nostri.

Totodata, Otto Broker iti aduce la cunostinta ca beneficiezi de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie prevazute de Legea nr. 677/2001, pe care le poti exercita printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre Otto Broker la adresa Str. Gheorghe Titeica 144-146, Bucuresti, Sector 2.

Pentru orice informatii suplimentare legate de utilizarea site-ului www.ottobroker.ro si prelucrarea datelor cu caracter personal ne poti contacta oricand la numarul de telefon 031 425 25 01 sau la adresa de e-mail legal@ottobroker.ro.

Otto Broker este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sub nr. 7015.

Prin accesarea si utilizarea site-ului www.ottobroker.ro esti de acord ca datele tale cu caracter personal sa poata fi prelucrate, stocate si utilizate de Otto Broker in scopuri legate de marketing, inclusiv pentru primirea de apeluri, mesaje text sau e-mail-uri ce vizeaza promovarea de produse si/sau servicii ale Otto Broker.

Vizitarea in continuare a acestui site presupune ca ai citit si ca esti in totalitate de acord cu conditiile de confidentialitate de mai sus.