Protectia Datelor

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate client,

In conformitate cu Regulamentul European nr. 2016/679, privind protectia datelor cu caracter personal, denumit in continuare”Regulamentul”, iti prezentam urmatoarele informatii:

Datele de contact ale Responsabilul cu protectia datelor din cadrul Otto Broker de Asigurare sunt: Str. Ramuri Tei, nr. 4, etaj 4, sector 2, Bucuresti, adresa de e-mail: protectiadatelor [ @ ] ottobroker.ro

Scopurile pentru care prelucram date personale sunt:

 1. prestarea serviciilor de intermediere in asigurari (ofertare si emitere polite de asigurare, informare la scadente de plata sau reinnoiri, gestionarea contractelor de asigurare pe perioada derularii, asistenta in solutionarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare si propunerea de solutii personalizate de asigurare) si reasigurari.
 2. activitati care rezulta din interesul legitim al Otto Broker;
 3. asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video),
 4. activitati de marketing, numai daca ti-ai exprimat consimtamantul

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:

 • Contractul de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin Otto Broker de Asigurare,
 • Consimtamantul persoanei vizate (date despre starea de sanatate / minori / activitati de marketing / profiling),
 • O obligatie legala a Otto Broker (de exemplu informari cu privire la expirarea contractului RCA)
 • Interesul legitim al societatii pentru desfasurarea activitatii (de exemplu: derularea contractului de asigurare si asistenta pe durata acestuia, inclusiv la dauna, rezolvarea unor solicitari din partea clientilor).

Datele tale cu caracter personal pot fi transferate, in functie de serviciile oferite, catre: autoritati de stat, PAID (in cazul asigurarii obligatorii a locuintei), furnizori implicati direct/indirect in ofertarea, emiterea, administrarea politelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (asiguratori din Romania sau din Uniunea Europeana, prestatori de servicii in caz de dauna, societati de arhivare, furnizori servicii IT si servicii diverse, cabinete de avocatura). Mentionam faptul ca datele tale sunt pastrate in Uniunea Europeana pe servere sigure ale furnizorilor nostri de stocare si arhivare date in sisteme de tip cloud, care respecta normele de securitate prevazute de GDPR. Datele pot fi transferate in afara Uniunii Europene de catre furnizorii nostri, in conditii securizate si cu respectarea normelor prevazute de catre Autoritatea Europeana privind Protectia Datelor cu Caracter Personal pentru transferul de date catre locatii din afara UE.

Datele tale cu caracter personal pot fi utilizate pentru activitati de marketing, numai in cazul in care ti-ai expimat acordul, pentru a primi informari prin e-mail, curier (posta) si/sau sms privind produsele sau serviciile pe care le ofera Otto Broker sau unul dintre partenerii nostri (Engie Romania SA, Premio Travel S.R.L., Societati de asigurari etc.). In aceasta situatie, fiecare partener va actiona in calitate de operator de date, independent de Otto Broker. Refuzul tau de a iti exprima consimtamantul cu privire la acest tip de prelucrare nu te va afecta negativ si il poti retrage in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii pana la momentul retragerii. Pentru a nu mai primi astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de dezabonare prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail protectiadatelor [ @ ] ottobroker.ro

Oferta de asigurare aleasa de tine se va concretiza intr-o polita de asigurare la Asigurator, doar dupa ce vei accepta Informarea acestuia cu privire la Regulament. In cazul unei polite pentru care prelucram date despre starea de sanatate sau despre minori, aceasta se va emite doar dupa exprimarea consimtamantului solicitat de Asigurator.

Putem utiliza semnatura biometrica prin mijloace electronice, ceea ce inseamna ca vom capta presiunea, ritmul si inflexiunile semnaturii dumneavoastra produse folosind stiloul si tableta, pentru semnarea documentelor emise de Otto Broker conform prevederilor legale incidente, a politelor de asigurare si a documentelor conexe.

Categoriile de date personale colectate si prelucrate constau in dar fara a se limita la:

 • date personale de identificare ale asiguratului, contractantului sau beneficiarilor ori altor parti interesate in contractul de asigurare (nume, prenume, adresa, CNP, email, numarul de telefon, datele bancare),
 • informatii privind bunurile sau persoanele asigurabile sau istoricul de daune, dupa caz
 • informatii cu privire la adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor on-line ale Otto Broker (pentru a ne imbunatati serviciile, cat si pentru asigurarea functionarii sistemelor IT)

Perioada de stocare a datelor in faza de ofertare este de 90 de zile dupa ce expira o oferta de asigurari generale, respectiv 6 luni in cazul ofertelor de asigurare de viata sau imediat dupa retragerea consimtamantului in cazul datelor care privesc starea de sanatate. In cazul politelor emise vom pastra datele timp de 5 ani, incepand cu data de expirare a politei sau confom termenelor legale sau contractuale privind arhivarea in alte situatii.

E bine sa stii ca incepand cu 25 mai 2018 ai urmatoarele drepturi care rezulta din Regulament:

 1. dreptul de acces: presupune dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca Otto Broker prelucreaza sau nu date personale care te privesc si ce tip de date sunt prelucrate.,
 2. dreptul de rectificare sau de actualizare: presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care te privesc
 3. dreptul de stergere sau dreptul de a fi uitat: presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, daca datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, daca au fost prelucrate ilegal sau consimtamantul tau a fost retras ori in alte cazuri prevazute in Regulament
 4. dreptul la opozitie: in orice moment, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor cu caracter personal din motive legate de situatia particulara in care te afli
 5. dreptul de a depune o plangere la noi sau la ANSPDCP,
 6. dreptul de a te adresa justitiei.
 7. dreptul de a fi notificat in cazul incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, in cazul in care aceasta incalcare este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile tale,
 8. dreptul de portabilitate: presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in conditiile legii,
 9. dreptul de a modifica sau retrage consimtamantul oricand printr-o cerere transmisa la datele de contact ale Otto Broker de Asigurare,
 10. dreptul de restrictionare a prelucrarii: presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc,.

Important: In cazul in care, in vederea incheierii unui contract de asigurare ne transmiti si datele cu caracter personal ale altei persoane, ai obligatia legala de a comunica prezenta informare persoanei respective, in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal.

Informatiile prezentate in aceasta informare au fost revizuite in data de 23.12.2020. Orice revizuire a acestora se va publica pe web-site: www.ottobroker.ro, la sectiunea Despre noi – Protectia datelor.

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea.